wzbogacanie kopaliny
 
Encyklopedia PWN
wzbogacanie kopaliny, wzbogacanie urobku,
zespół procesów prowadzonych w zakładzie górniczym w celu zwiększenia procentowej zawartości składników użytecznych w kopalinie przez usuwanie z niej skały płonnej i in. zanieczyszczeń obniżających wartość gosp. kopaliny.
Wzbogacanie mechaniczne polega na wykorzystaniu odmiennych właściwości fiz. składników kopaliny; może to być odmienny kształt ziaren (pozwalający na ich rozdzielanie na sitach rusztowych lub przesiewaczach), różny współczynnik tarcia względem określonej powierzchni (będący np. podstawą działania wzbogacalników w postaci równi pochyłej), różna gęstość (przy rozdzielaniu w strumieniu cieczy lżejsze składniki unoszą się na powierzchni cieczy, cięższe — opadają na dno) lub zwilżalność przez ciecze (będąca podstawą flotacji). Wzbogacanie chemiczne prowadzi do zmiany składu chem. kopaliny; mokre sposoby wzbogacania polegają na rozpuszczeniu składnika użytecznego, a następnie wydzieleniu go z roztworu (np. przez odparowanie czy elektrolizę), lub też na rozpuszczeniu szkodliwych domieszek; przy wzbogacaniu suchym pożądaną zmianę składu chem. kopaliny uzyskuje się w wyniku działania wysokiej temp. (np. prażenia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia