Wzbogacanie chemiczne

Encyklopedia PWN

wzbogacanie kopaliny, wzbogacanie urobku,
zespół procesów prowadzonych w zakładzie górniczym w celu zwiększenia procentowej zawartości składników użytecznych w kopalinie przez usuwanie z niej skały płonnej i in. zanieczyszczeń obniżających wartość gosp. kopaliny.
Urey
[jụri]
Harold Clayton Wymowa, ur. 29 IV 1893, Walkerton (stan Indiana), zm. 5 I 1981, La Jolla (stan Kalifornia),
chemik amerykański.
ograniczanie ilości lub usuwanie substancji wprowadzanych do powietrza atmosferycznego (emisja zanieczyszczeń) przez zakłady produkcyjne i usługowe, pojazdy mechaniczne, hałdy, wysypiska i in. źródła zanieczyszczeń oraz zapobieganie przekraczaniu w powietrzu atmosferycznym dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających (imisja zanieczyszczeń).
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
skały osadowe pochodzenia organicznego, głównie roślinnego, będące stałymi kopalinami palnymi.
eutrofizacja
[gr. eutrophía ‘dobre odżywianie’],
ekol. proces wzbogacania się zbiorników wodnych w substancje odżywcze — pierwiastki biogenne, głównie azot i fosfor, także potas i sód, powodujący nadmierną produkcję biomasy glonów (co objawia się tzw. zakwitem glonów) prowadzący do eutrofizmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia