flotacja
 
Encyklopedia PWN
flotacja
[ang.],
metoda rozdzielania lub wzbogacania w ośrodku wodnym zdyspergowanym powietrzem (dyspersyjny układ) rozdrobnionych (o ziarnach poniżej 0,5 mm) kopalin użytecznych;
F. przeprowadza się we flotowniku, w którym następuje mieszanie rozdrobnionej kopaliny z wodą z dodatkiem odczynników flotacyjnych (pianotwórczych oraz zwiększających lub zmniejszających zwilżalność ziarn niektórych składników kopaliny) i wytworzenie piany unoszącej się na powierzchni wody; ziarna składników użytecznych o małej zwilżalności przyczepiają się do pęcherzyków piany i są unoszone do odstojników, natomiast łatwo zwilżalne ziarna odpadów opadają na dno flotownika. W wyniku f. zawartość składnika użytecznego w koncentracie jest 20–30 razy większa niż w kopalinie; większy stopień wzbogacenia uzyskuje się przez f. wielokrotną. F. jest powszechnie stosowana do otrzymywania wzbogaconych rud, m.in. miedzi, cynku, siarki, fosforu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia