absorpcja
 
Encyklopedia PWN
absorpcja
[łac. absorptio ‘wchłanianie’],
chem. wchłanianie substancji (zw. absorbatem), zwykle gazu, przez ciecz lub ciało stałe (zw. absorbentem) i równomierne zatrzymywanie absorbatu w całej masie absorbentu;
absorpcji często towarzyszą reakcje chem., np. ditlenek węgla CO2 absorbowany przez roztwór wodorotlenku sodu NaOH, reaguje z nim z wytworzeniem węglanu sodu Na2CO3; absorpcja jest procesem często stosowanym w przemyśle chem. i jemu pokrewnych w celu: 1) wydzielenia z mieszaniny gazowej składnika cennego lub szkodliwego, np. wydzielanie z gazu węglowego benzolu lub też usunięcie zeń siarkowodoru; 2) związania gazu reagującego z wodą lub innym absorbentem, np. absorpcja tlenków azotu w wodzie w procesie otrzymywania kwasu azotowego(V); absorpcję przeprowadza się w specjalnych aparatach zw. absorberami; wykorzystuje się ją również w chłodnictwie do podtrzymania ruchu czynnika chłodniczego w chłodziarkach absorpcyjnych oraz w technice wysokiej próżni do pochłaniania śladowych ilości gazu.
Bibliografia
R. Zarzycki, A. Chucuk, M. Starzak Absorpcja i absorbery, Warszawa 1995.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia