• Żmerynka, Zhmerynka,
  m. na Ukrainie, w obwodzie winnickim, na Wyż. Podolskiej, na południowy zachód od Winnicy.
 • środkowowschodnia część Obniżenia Milicko-Głogowskiego;
 • miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w Kotlinie Żmigrodzkiej, przy ujściu Sąsiecznicy do Baryczy, na skraju Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.
 • Żmijewski Eugeniusz, ur. 17 XI 1816, Żmijewo (Suwalszczyzna), zm. 16 I 1885, Warszawa,
  zesłaniec, podróżnik i pisarz;
 • Żmudzka, Wysoczyzna, Pojezierze Żmudzkie, Žemaičių aukštuma,
  wysoczyzna morenowa w północno-zachodniej Litwie, część Wysoczyzn Żmudzko-Kurońskich;
 • m. powiatowe w województwie kujawsko-pomor., na Pojezierzu Gnieźnieńskim, nad Gąsawką, między Jez. Dużym Żnińskim a Jez. Małym Żnińskim.
 • pow. ziemski w południowo-zachodniej części woj. kuj.-pomor.;
 • jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w dorzeczu Gąsawki, w woj. kujawsko-pomor., k. Żnina, na wys. 78 m;
 • jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim (woj. kuj.-pomor.), na wys. 79 m;
 • Żodzino, białorus. Żodzina, Žodzina, ros. Żodino, Žodino,
  m. na Białorusi, w obwodzie mińskim, nad Plisą (prawy dopływ Berezyny), 55 km na wschód od Mińska.
 • dzielnica w północnej i środkowej części Warszawy, na l. brzegu Wisły;
 • Żołudek, białorus. Żałudok, Žaludok, ros. Żełudok, Želudok,
  miejscowość na Białorusi (obw. grodzieński), na wschód od Szczuczyna.
 • w. gminna w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w południowo-wschodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego;
 • miasto w województwie śląskim, pow. grodzki, na Płaskowyżu Rybnickim, nad Rudą (prawy dopływ Odry), na wschodnim skraju ROW.
 • Żosały, kazaskie i ros. Žosaly, Dżusały,
  m. w Kazachstanie.
 • osiedle na Ukrainie, → Jezupol.
 • Żółkiew, Żółkwa, Żowkwa, Zhovkva, 1951–91 Nesterow,
  m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad Świnią (dopływ Raty, dorzecze Bugu).
 • w. gminna w woj. lubel. (pow. krasnostawski), nad Żółkiewką;
 • Żółkiewka, Żółkiewianka, Kawenka,
  rz., lewy dopływ Wieprza;
 • rz. w Chinach, → Huang He.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia