• grupa wysp ekwadorskich na Oceanie Spokojnym, → Galápagos.
 • wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim (gmina Międzyrzecz), nad Obrą, w pobliżu jez. Żółwin
 • wieś gminna w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, na Równinie Kąckiej.
 • Żórawno, Żurawno, Żurawne, Zhuravne,
  osiedle miejskie na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, na południe od Lwowa, na prawym brzegu Dniestru, powyżej ujścia Świczy.
 • jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim (woj. podl.), na wys. 132 m;
 • w. gminna w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, na pograniczu Wzgórz Dalkowskich i Pradoliny Głogowskiej, przy drodze z Nowej Soli do Lubina;
 • miasto w województwie pomor., w powiecie kartuskim, na Pojezierzu Kaszubskim, nad Radunią, przy ujściu Słupiny.
 • Żukowski, Żukọwskij,
  m. w Rosji (obw. moskiewski), nad rz. Moskwa;
 • pasmo górskie w G. Sanocko-Turczańskich, na północny wschód od Jez. Solińskiego, na granicy z Ukrainą;
 • Żukówko, Jezioro Żukowskie,
  jezioro na Pojezierzu Bytowskim (woj. pomor.), na wys. 126 m;
 • środkowa część Pobrzeża Gdańskiego, obejmująca deltę Wisły,
 • Żur, Jezioro Żurowskie, Zbiornik Wodny Żur, Jezioro Tleńskie,
  zbiornik retencyjny na Wdzie, na Wysoczyźnie Świeckiej, w woj. kujawsko-pomor., na południe od Tlenia;
 • w. gminna w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, na Pogórzu Rzeszowskim;
 • → Żórawno.
 • m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Raciąskiej.
 • pow. ziemski w północno-zachodniej części woj. mazow.;
 • Żwaniec, Żwaneć, Zhvanets',
  w. na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, na południe od Kamieńca Podolskiego, przy ujściu Żwańczyka do Dniestru, naprzeciw Chocimia.
 • luźna, osadowa skała okruchowa składająca się z obtoczonych okruchów skalnych (otoczaków) o średnicy powyżej 2 mm (najczęściej od kilku do kilkunastu cm);
 • miasto w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, na Równinie Kutnowskiej, nad Słudwią.
 • Żydaczów, Żydacziw, Zhydachiv,
  m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad Stryjem (dopływ Dniestru). Wzmiankowany 1164; prawa miejskie w poł. XIV(?) w.; starostwo grodowe, miasto król.; 1772–1918 w zaborze austr., siedziba powiatu; w okresie międzywojennym w granicach Polski; od 1939 ponownie miasto; 15–16 IX 1939 antypol. wystąpienia bojówek ukr. zlikwidowane przez oddziały WP i policji; IX 1939–1941 pod okupacją sowiecką (wywózki mieszkańców w głąb ZSRR); 1941–44 pod okupacją niem., ośrodek konspiracji AK i NSZ; 1945–91 w Ukr. SRR.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia