Beskidzie Sądeckim

Encyklopedia PWN

południowo-wschodnia część Beskidów Zachodnich, między tylmanowskim przełomem Dunajca na zachodzie a doliną Kamienicy, Mochnaczki i Przełęczą Tylicką na wschodzie;
Beskidy,
czes., słowac., ukr.
Beskydy,
góry fałdowe w północnej, zewnętrznej części Karpat, na terenie Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy. Ciągną się szerokim łukiem o długości ok. 600 km i szerokości ok. 50 km, od Bramy Morawskiej i górnej Beczwy na zachodzie po obszar źródliskowy Białego i Czarnego Czeremoszu oraz Suczawy na wschodzie.
kotlina w Beskidach Zachodnich, między Beskidem Wyspowym (na zachodzie), Niskim (na wschodzie) i Sądeckim (na południu), od północnego wschodu zamknięta wzgórzami Pogórza Rożnowskiego;
północno-wschodnia część Beskidów Zachodnich, między Kotliną Rabczańską i dolinami Skawy i Raby na zachodzie a Kotliną Sądecką i doliną Dunajca na wschodzie;
grupa ludności zamieszkująca północno-wschodnią część hist. ziemi sądeckiej od Piwnicznej i Starego Sącza na południu aż po Limanową i Czchów na północy;
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
w. w woj. małopol. (pow. nowosądecki, gmina Muszyna), w Beskidzie Sądeckim, nad Popradem;
w. w woj. małopol. (pow. nowosądecki, gmina Piwniczna), w Beskidzie Sądeckim, na pr. brzegu Popradu;
Łemkowie, nazwa własna Rusnaky, Rusyny,
ludność zamieszkująca Beskid Niski i wschodnią część Beskidu Sądeckiego (Łemkowszczyzna);
miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w Beskidzie Sądeckim, nad Popradem, przy ujściu Muszynki i Szczawnika, na wys. 450–520 m.
jaskinia osuwiskowa w Beskidzie Sądeckim, w podszczytowych partiach północno-zachodniego stoku Wierchu nad Kamieniem (Pasmo Jaworzyny);
Piwniczna-Zdrój, do 2002 Piwniczna,
miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w Beskidzie Sądeckim, na wys. 390–500 m, nad Popradem i jego dopływami, w pobliżu granicy ze Słowacją, w Popradzkim Parku Krajobrazowym.
rz., prawy dopływ Dunajca, płynie ze Słowacji do Polski w poprzek Karpat, w Polsce — przez Beskid Sądecki, w woj. małopol.;
w. w woj. małopol., w pow. nowosądeckim (gmina Muszyna), w Beskidzie Sądeckim, przy ujściu Kryniczanki do Muszynki;
hala w Beskidzie Sądeckim, → Przehyba.
Przehyba, Prehyba,
rozległa hala grzbietowa w Beskidzie Sądeckim, w środkowej części Pasma Radziejowej, na wys. 1175 m;
najwyższy szczyt w Beskidzie Sądeckim, kulminacja Pasma Radziejowej;
jaskinia osuwiskowa w Beskidzie Sądeckim, we wschodniej części Pasma Radziejowej, na zachód od Rytra;
Tylicka, Przełęcz, słowac. Kurovské sedlo,
przełęcz między Beskidem Sądeckim a Beskidem Niskim, na granicy ze Słowacją;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia