Muszyna

Encyklopedia PWN

miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w Beskidzie Sądeckim, nad Popradem, przy ujściu Muszynki i Szczawnika, na wys. 450–520 m.
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
rz., prawy dopływ Popradu, płynie przez Beskid Sądecki, w woj. małopolskim;
pow. ziemski w południowo-wschodniej części woj. małopol.; na południu graniczy ze Słowacją;
rz., prawy dopływ Dunajca, płynie ze Słowacji do Polski w poprzek Karpat, w Polsce — przez Beskid Sądecki, w woj. małopol.;
w. w woj. małopol. (pow. nowosądecki, gmina Muszyna), w Beskidzie Sądeckim, nad Popradem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia