Muszyna

Encyklopedia PWN

miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w Beskidzie Sądeckim, nad Popradem, przy ujściu Muszynki i Szczawnika, na wys. 450–520 m.
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
rz., prawy dopływ Popradu, płynie przez Beskid Sądecki, w woj. małopolskim;
pow. ziemski w południowo-wschodniej części woj. małopol.; na południu graniczy ze Słowacją;
rz., prawy dopływ Dunajca, płynie ze Słowacji do Polski w poprzek Karpat, w Polsce — przez Beskid Sądecki, w woj. małopol.;
w. w woj. małopol. (pow. nowosądecki, gmina Muszyna), w Beskidzie Sądeckim, nad Popradem;
południowo-wschodnia część Beskidów Zachodnich, między tylmanowskim przełomem Dunajca na zachodzie a doliną Kamienicy, Mochnaczki i Przełęczą Tylicką na wschodzie;
Beskidy,
czes., słowac., ukr.
Beskydy,
góry fałdowe w północnej, zewnętrznej części Karpat, na terenie Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy. Ciągną się szerokim łukiem o długości ok. 600 km i szerokości ok. 50 km, od Bramy Morawskiej i górnej Beczwy na zachodzie po obszar źródliskowy Białego i Czarnego Czeremoszu oraz Suczawy na wschodzie.
Bujarski Zbigniew, ur. 21 VIII 1933, Muszyna,
kompozytor;
Gomółka Mikołaj, ur. ok. 1535, Sandomierz(?), zm. prawdopodobnie 5 III 1609, Jazłowiec (Ukraina),
kompozytor polskiego odrodzenia, muzyk królewski, twórca pierwszego narodowego śpiewnika polskiego.
koliszczyzna, koliwszczyzna,
antyszlacheckie powstanie chłopów ukr. 1768 pod wodzą I. Gonty i M. Żeleźniaka;
województwo (od 1999) w południowej części kraju,
w. w woj. małopol., w pow. nowosądeckim (gmina Muszyna), w Beskidzie Sądeckim, przy ujściu Kryniczanki do Muszynki;
rodzaj podziemnych wód leczniczych niskozmineralizowanych lub mineralnych, zawierających co najmniej 1000 mg/dm3 wolnego ditlenku węgla CO2.
wieś w woj. małopol. (powiat nowosądecki, gmina Muszyna), w Beskidzie Sądeckim, nad Szczawnikiem (prawy dopływ Popradu).
w. w woj. małopol. (pow. nowosądecki, gmina Muszyna), w Beskidzie Sądeckim, nad Potokiem Żegiestowskim (prawy dopływ Popradu), w pobliżu granicy ze Słowacją;
w. w woj. małopol., w pow. nowosądeckim (gmina Muszyna), w Beskidzie Sądeckim, na wys. 450 m, nad Popradem, przy granicy ze Słowacją;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia