Że ludy
 
Encyklopedia PWN
Że ludy, ludy Gê,
grupa ludów indiańskich Ameryki Południowej mieszkających w środkowej Brazylii, m.in.: Aymoré, Bororowie, Kaingáng, Kayapó, Krahô, Shakriba, Shavante, Sherente;
ok. 38 tys. (1995); ich języki tworzą rodzinę językową; kulturę ludów Że cechowało zróżnicowanie działalności gosp. i sposobu zamieszkiwania w zależności od pór roku; podczas pory deszczowej cała grupa zbierała się w stałej osadzie, gdzie żyła głównie z produktów uprawy ziemi; w porze suchej duża grupa rozpadała się na mniejsze, które wędrowały po sawannie, utrzymując się ze zbieractwa i myślistwa; kultura materialna tych ludów była stosunkowo prosta — nie znały plecionkarstwa, tkactwa, nie wyrabiały łodzi, ceramika była bardzo prymitywna; osady liczyły 400–1,2 tys. osób, były zbudowane na planie koła o średnicy do 1 km, na obwodzie którego stały chaty poszczególnych rodzin; plac centralny był obszarem ceremonialnym, z „domem mężczyzn” pośrodku; pierwsze kontakty ze światem nieindiańskim ludy te nawiązały w połowie XVII w.; w XVIII w. większość została osiedlona w centrach misyjnych, w okresie tym drastycznie zmalała ich populacja, a tradycyjna kultura uległa głębokiej akulturacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia