wartość dodana
 
Encyklopedia PWN
wartość dodana,
ekon. przyrost wartości dóbr, będący efektem procesu produkcji przeprowadzonego w danym przedsiębiorstwie;
jest różnicą między utargiem osiągniętym ze sprzedaży wytworzonego dobra a kosztem zakupu materiałów, energii i usług zewnętrznych i miarą produkcji nowo wytworzonej przez konkretne przedsiębiorstwo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia