stres u roślin
 
Encyklopedia PWN
stres u roślin,
fizjol. reakcja organizmów na niesprzyjające (stresowe) czynniki środowiska (zwane stresorami);
stresorem może być każdy czynnik abiotyczny (temperatura, wiatr, światło), lub/i czynnik biotyczny (zagęszczenie, pasożytnictwo, infekcje mikroorganizmów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia