oddychanie roślin
 
Encyklopedia PWN
oddychanie roślin,
proces kataboliczny (przemiana materii), zachodzący stale w każdej żywej komórce, bez względu na jej stan fizjol., w którym złożone związki org. ulegają rozpadowi na dwutlenek węgla i wodę (oddychanie tlenowe) lub prostsze związki org. (oddychanie beztlenowe, fermentacja) z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie (w postaci ATP);
zewn. wyrazem oddychania roślin jest wymiana gazowa pomiędzy organizmem a środowiskiem zewn.; u roślin oddychających tlenowo sprowadza się ona do pobierania tlenu i wydzielania dwutlenku węgla; substratami oddychania roślin są najczęściej węglowodany, rzadziej lipidy, kwasy org. lub białka. Pod względem biochem. oddychanie roślin, zwierząt i mikroorganizmów jest bardzo podobne; mitochondria roślinne różnią się od zwierzęcych gł. tym, że są zdolne do utleniania wytworzonego poza mitochondrium NADH oraz tym, że może w nich funkcjonować tzw. alternatywna, niewrażliwa na cyjanki, droga transportu elektronów, która pozwala na przenoszenie elektronów z pominięciem układu cytochromów (nie powstaje ATP). Na poziomie organizmu procesy oddechowe różnią się u roślin i zwierząt sposobem dostarczania tlenu do komórek i usuwania z nich dwutlenku węgla; w roślinach wymiana gazowa między rośliną a środowiskiem zachodzi za pomocą aparatów szparkowych. U niektórych roślin (C3, fotosynteza) występuje proces nazywany fotooddychaniem, gdyż towarzyszy mu pobieranie tlenu i wydzielanie dwutlenku węgla w obecności światła; proces ten nie ma jednak nic wspólnego z oddychaniem, różni się od niego biochemicznie i jest sprzężony z fotosyntetycznym redukcyjnym cyklem węgla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia