rzemiosło artystyczne
 
Encyklopedia PWN
rzemiosło artystyczne,
działalność rzemieślnicza o charakterze artystycznym, obejmująca wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych.
do rzemiosła artystycznego zalicza się m.in.: złotnictwo, jubilerstwo, kowalstwo artystyczne, konwisarstwo, ludwisarstwo, płatnerstwo, rusznikarstwo, ceramikę artystycznąszkło artystyczne, meblarstwo, tkactwo, pasamonictwo, hafciarstwo, koronkarstwo, introligatorstwo, gliptykę; oraz rzeźbę w kości; na pograniczu rzemiosła artystycznego i rzeźby znajduje się medalierstwo, a na granicy rzemiosła artystycznego i malarstwa — witrażownictwo. Forma wyrobów rzemiosła artystycznego jest zazwyczaj zgodna ze stylem panującym w sztuce danego okresu; niekiedy formy rzemiosła artystycznego wpływają na zmiany stylu (np. zmieniająca się moda ubiorów, a za nią wyglądu mebli, wytwarza nowy styl wnętrza mieszkalnego i reprezentacyjnego; może to pociągnąć za sobą nowe koncepcje architektoniczne). Od średniowiecza rzemiosło artystyczne było uprawiane w cechach (cechowa sztuka), w okresie nowożytnym także w manufakturach; w XIX w. rozpoczął się proces upadku rzemiosła artystycznego i wypieranie go przez masową produkcję fabryczną; w 2. połowie XIX w. podjęto jednocześnie świadome próby odrodzenia rzemiosła artystycznego; wtedy też powstał termin rzemiosło artystyczne. W Polsce do odnowy rzemiosła artystycznego przyczyniły się: w Krakowie działalność Towarzystwa Polska Sztuka StosowanaWarsztatów Krakowskich, w Warszawie spółdzielnia Ład i pracownie ASP. Współcześnie rzemiosłem artystycznym zajmuje się wielu artystów plastyków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia