płatnerstwo
 
Encyklopedia PWN
płatnerstwo
[niem. Plattner ‘płatnerz’],
rzemiosło zajmujące się wyrobem i naprawą zbroi płytowych, kolczug, przyłbic, hełmów, szyszaków itp.;
umiejętność rozwinięta już w starożytności, w zachodniej Europie rzemiosło od wczesnego średniowiecza; w Polsce najstarsze wzmianki pochodzą z Wrocławia (1307) i Lwowa (1359); rzemiosło rzadko uprawiane, nie wytworzyło własnych cechów, łącząc się z innymi cechami metalowymi; w dużych miastach istniały miejskie młyny płatnerskie i szlifierskie (np. Gdańsk, Kraków, Wrocław), od XVI w. wyrobem zbroi płytowych zajmowały się także manufaktury zbrojeniowe i kuźnice pozacechowe; przestało istnieć w XVIII w.; niekiedy płatnerzami nazywano także rzemieślników wytwarzających broń białą (mieczników, nożowników itp.).
Bibliografia
A. Swaryczewski Płatnerze krakowscy, Warszawa 1987;
J. Szymczak Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII–XV w., Łódź 1989.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia