poliaminy
 
Encyklopedia PWN
poliaminy, aminy biogenne,
pierwszorzędowe aminy powstające we wszystkich organizmach w wyniku dekarboksylacji (dekarboksylowanie) aminokwasów zasadowych (ornityny i lizyny).
Do poliamin należą m.in.: kadaweryna, putrescyna, spermidyna, spermina; niektóre poliaminy są hormonami lub ich substancjami macierzystymi, inne — składnikami koenzymów. Zakres oddziaływań poliamin jest szeroki; są niezbędnym czynnikiem utrzymującym żywotność komórek i prawidłowy przebieg procesów komórkowych; ze względu na występowanie grup aminowych w cząsteczce są obdarzone ładunkiem dodatnim, dzięki czemu wykazują zdolność do oddziaływania z makrocząsteczkowymi polianionami: DNA, RNA, fosfolipidami oraz niektórymi białkami, wpływając np. na replikację, stopień upakowania DNA i RNA, przepuszczalność błon; odgrywają ważną rolę w kancerogenezie (nowotworzenie), uczestniczą w regulacji procesu laktacji u zwierząt; u roślin występują w formie wolnej lub związane z kwasami org.: aromatycznymi bądź tłuszczowymi — pełnią funkcje regulatorów wzrostu, biorą udział w regulacji podziałów komórkowych, w embriogenezie, kiełkowaniu nasion, ukorzenianiu, kwitnieniu, wzroście łagiewki pyłkowej, wykazują działanie bakteriobójcze i wirusobójcze. Przypuszcza się, że poliaminy przeciwdziałają starzeniu się komórek i ujemnym skutkom czynników stresotwórczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia