poemat
 
Encyklopedia PWN
poemat
[łac. < gr.],
dłuższy utwór wierszowany o charakterze fabularnym lub afabularnym.
Odmiany: poemat epicki, z wyraziście zarysowaną fabułą, zwykle jednowątkową (Grażyna A. Mickiewicza), jego parodystyczny odpowiednik poemat heroikomiczny (Monachomachia I. Krasickiego), poemat liryczny (W Szwajcarii J. Słowackiego, Assunta C. Norwida), poemat dygresyjny, łączący elementy epickie z lirycznymi dygresjami autora (Beniowski Słowackiego), poemat opisowy, z przewagą elementów statystycznych, głównie opisów przyrody (Georgiki Wergiliusza, Sofiówka S. Trembeckiego, Ziemiaństwo polskie K. Koźmiana), poemat dydaktyczny, o charakterze rozprawy pouczającej (Prace i dnie Hezjoda, Sztuka rymotwórcza N. Boileau — polska przeróbka F.K. Dmochowskiego), poemat filozoficzny, o charakterze traktatu o tematyce filozoficznej (O naturze wszechrzeczy Lukrecjusza). W poezji współczesnej poemat łączy elementy różnych odmian (Dobrze W. Majakowskiego, Cztery kwartety T.S. Eliota, Kwiaty polskie J. Tuwima, Traktat moralnyTraktat poetycki Cz. Miłosza, Et in Arcadia ego T. Różewicza, Pieśń powszechna P. Nerudy); występuje też poemat prozą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia