dydaktyczny

Encyklopedia PWN

encyklopedyzm dydaktyczny, materializm dydaktyczny,
pedag. koncepcja doboru treści kształcenia ogólnego zakładająca, że głównym zadaniem nauczania jest przekazywanie uczniom jak największego zasobu informacji z różnych dziedzin wiedzy;
koncepcja dydaktyczna zakładająca, że gł. celem nauczania nie jest dostarczanie wiedzy, lecz kształcenie umysłu;
zespół obiektów i pomieszczeń, wraz z ich wyposażeniem, przystosowany do przebiegu nauczania (procesu uczenia się); istotny składnik systemu dydaktycznego.
technologia dydaktyczna, technologia kształcenia,
dział dydaktyki zajmujący się organizacją procesu nauczania poprzez optymalizację czynności nauczycieli i uczniów oraz wykorzystanie wszelkich dostępnych środków dydaktycznych.
uniwersytet
[łac.],
najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni, mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia