filozoficzny

Encyklopedia PWN

zbiór twierdzeń filozoficznych stanowiących zamkniętą całość;
pierwsze pol. pismo poświęcone wyłącznie filozofii, kwartalnik nauk., wyd. 1897–1949 w Warszawie i od 1992 („Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”);
kamień filozoficzny, kamień filozofów,
nazwa hipotetycznej substancji bezskutecznie poszukiwanej przez alchemików (alchemia), mającej umożliwić przemiany uszlachetniające, zwłaszcza przemianę (transmutację) różnych metali nieszlachetnych w złoto;
periodyk filoz., ukazujący się od 1923 w Krakowie;
czasopismo wyd. 1911–39 we Lwowie przez Pol. Tow. Filoz.;
w fenomenologii wstrzymanie się od uznania tez dostatecznie nie uprawomocnionych;
dział filozofii zajmujący się człowiekiem.
szkoła filoz., uformowana na przeł. lat 60. i 70. XX w. na uniwersytecie w Tybindze przez H. Krämera i K. Gaisera, do której należą również T. Szlezak i J. Reale.
dyscyplina filoz. w dużym stopniu pokrywająca się zakresowo i treściowo z tym, co jest obecnie nazywane filozofią przyrody nieożywionej.
środowisko filozofów związanych z Wydziałem Filozofii KUL;
towarzystwo naukowe, z siedzibą w Warszawie;
kierunek filoz. zapoczątkowany przez Th. Reida,
systematyczna refleksja filoz. nad osobą i dziełem Jezusa Chrystusa;
grono filozofów nauki działających w Erlangen w RFN, dążących do unifikacji nauk;
czasopismo filoz. (kwartalnik, następnie miesięcznik, od 1990 ponownie kwartalnik);
Amerykańskie Towarzystwo Filozoficzne, American Philosophical Society,
najstarsze amer. towarzystwo ogólnonauk. zajmujące się nauką, a nie tylko filozofią we współcz., węższym rozumieniu; zał. 1743 w Filadelfii przez B. Franklina;
prywatna fundacja, zał. 1992, z siedzibą w Szczecinie;
szkoła teologiczna i filoz. powstała na przeł. XI i XII w., zał. przez Anzelma z Laon, ucznia Anzelma z Canterbury;

Słownik języka polskiego PWN

filozofia
1. «nauka zajmująca się rozważaniami na temat istoty bytu, źródeł poznania itp.; też: określony system filozoficzny stworzony przez jakiegoś filozofa lub szkołę filozoficzną»
2. «wydział uniwersytetu, na którym są prowadzone studia z zakresu tej nauki»
3. «nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat danej dziedziny wiedzy»
4. «ogólne zasady, idee, cele leżące u podstaw powstania lub funkcjonowania czegoś»
5. «czyjeś poglądy, przemyślenia i system wartości tworzące spójną całość»

• filozoficzny • filozoficznie
kamień filozoficzny «według średniowiecznych poglądów alchemików: tajemnicza substancja pozwalająca zamieniać metale nieszlachetne w złoto»
antropologia filozoficzna «dziedzina filozofii zajmująca się istotą i naturą człowieka»
powiastka filozoficzna «utwór z pogranicza prozy fabularnej i eseju filozoficznego, ilustrujący jakąś tezę filozoficzną lub moralistyczną»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia