neokeynesizm
 
Encyklopedia PWN
neokeynesizm,
ekon. kierunek badań makroekonomicznych wywodzący się z teorii J.M.Keynesa, nieznacznie różniący się od neoklasycznej syntezy i, podobnie jak ona, akceptujący model IS-LM;
kontrowersje między tymi 2 szkołami dotyczą kształtu krzywej LM, opisującej równowagę na rynku pieniężnym; przedstawiciele neokeynesizmu uważają, że LM jest raczej elastyczna i przyjmują efekt Keynesa, zwolennicy zaś neoklasycznej syntezy skłaniają się ku poglądowi, iż LM jest raczej nieelastyczna i przyjmują efekt Pigou; te różnice poglądów prowadzą do odmiennej oceny skuteczności polityki fiskalnej; według neokeynesizmu jest ona bardziej skuteczna niż w ujęciu zwolenników neoklasycznej syntezy; tak małe różnice poglądów sprawiają, że niektórzy autorzy wymiennie używają nazw „neokeynesizm” i „neoklasyczna synteza”; trudno również precyzyjnie wskazać i rozróżnić przedstawicieli obu kierunków.
Bibliografia
B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk Współczesne nurty teorii makroekonomii, Warszawa 1998;
H. Landreth, D.C. Colander Historia myśli ekonomicznej, Warszawa1998.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia