Pigou efekt
 
Encyklopedia PWN
Pigou efekt, efekt sald realnych, efekt realnego bogactwa,
ekon. zmiana realnej zamożności, wynikająca ze zmiany siły nabywczej posiadanych aktywów;
zmniejszenie ogólnego poziomu cen w gospodarce (deflacja) powoduje, że ludzie mogą nabyć więcej towarów za posiadane przez siebie aktywa (gotówkę, akcje, obligacje) i odwrotnie — wzrost ogólnego poziomu cen (inflacja) ogranicza siłę nabywczą. Efekt Pigou tłumaczy ujemne nachylenie zagregowanej krzywej popytu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia