Okun Arthur M.
 
Encyklopedia PWN
Okun
[ukən]
Arthur M., ur. 28 XI 1928, Jersey City (stan New Jersey), zm. 23 III 1980, Waszyngton,
ekonomista amer.; przedstawiciel neokeynesizmu.
Od 1952 wykładowca, od 1963 profesor Uniwersytetu Yale w New Haven; jego praca Ceny i ilości. Analiza makroekonomiczna (1981, wydanie polskie 1991) jest jedną z najdokładniejszych prób wyjaśnienia, dlaczego w rozwiniętych gospodarkach produkt oraz rynki czynników produkcji dostosowują się do zmian popytu i podaży przez zmiany ilościowe, a nie przez zmiany cen; opierając się na badaniach gospodarki USA sformułował prawo, zwane prawem Okuna, głoszące, że każdy procent wzrostu rzeczywistej stopy bezrobocia łączy się z wynoszącym ok. 3% spadkiem produktu narodowego brutto (PNB). Produkt narodowy fluktuuje silniej niż zatrudnienie, w okresie recesji bowiem występują zjawiska łagodzące spadek zatrudnienia (skrócenie czasu pracy, zatrudnienie w niepełnym wymiarze) oraz pogłębiające zmniejszenie produktu narodowego (obniżenie wydajności pracy przez niepełnozatrudnionych). Luka PNB, czyli różnica między potencjalnym a rzeczywistym poziomem PNB, może być interpretowana jako miara strat ekonomicznych społeczeństwa, wywołanych bezrobociem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia