mydła
 
Encyklopedia PWN
mydła,
związki org., sole nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych, o wzorach ogólnych odpowiednio (CnH2n + 1COO)mMe i (CnH2n - 1COO)mMe (gdzie n wynosi 11–17, m — wartościowość metalu Me);
otrzymywane przez zmydlanie tłuszczów zwierzęcych (gł. łoju) lub utwardzonych olejów roślinnych; największe znaczenie mają m. sodowe i potasowe; są one rozpuszczalne w wodzie; mają zdolność obniżania napięcia powierzchniowego, pienienia się; ułatwiają zwilżanie powierzchni ciał stałych. Mydło jest pierwszą znaną substancją powierzchniowo czynną; należy do środków anionowo czynnych; stosowane powszechnie do mycia, prania oraz do niektórych celów technicznych. M. wapniowe i m. magnezowe są trudno rozpuszczalne w wodzie — stąd wytrącanie się ich w postaci osadu podczas mycia lub prania z użyciem m. w wodzie twardej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia