myjące środki
 
Encyklopedia PWN
myjące środki,
produkty stosowane do usuwania zanieczyszczeń z różnorodnych podłoży (do ś.m. nie zalicza się środków piorących i szamponów);
podczas mycia zachodzi wiele procesów fiz., chem. i mech., m.in.: zmydlanie, hydroliza, emulgowanie, dyspergowanie, ścieranie oraz — w przypadku środków myjących zawierających rozpuszczalniki — rozpuszczanie różnorakich zanieczyszczeń; środki myjące zawierają, zależnie od potrzeb, jon. i (lub) niejon. substancje powierzchniowo czynne, związki o charakterze zasadowym (np. wodorotlenki, węglany) albo kwaśnym (kwasy org. lub nieorg.), substancje wiążące metale, gł. wiążące magnez i wapń, utleniacze lub reduktory, środki ścierne, substancje biobójcze, inhibitory korozji, środki wspomagające działanie myjące — np. enzymy proteolityczne i amylolityczne, oraz wypełniacze i niekiedy rozpuszczalniki organiczne. Środki myjące są produkowane w postaci płynów (obojętnych, zasadowych lub kwaśnych), past, proszków lub kostek; stosuje się je do mycia ręcznego lub mech. w gospodarstwie domowym, instytucjach komunalnych, rolnictwie, przemyśle.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia