magnetyczne materiały
 
Encyklopedia PWN
magnetyczne materiały,
materiały wykazujące ferromagnetyzm (poniżej temperatury Curie) lub ferrimagnetyzm (poniżej temperatury Néela);
do grupy m.m. z ferromagnet. uporządkowaniem atomowych momentów magnet. należą m.in. metale: żelazo, kobalt, nikiel, gadolin, dysproz oraz niektóre ich stopy i związki; przykładem m.m. uporządkowanych ferrimagnetycznie są ferryty. Ze względu na właściwości użytkowe rozróżnia się: 1) materiały magnetycznie miękkie (o wąskiej pętli histerezy), które łatwo i silnie się magnesują (charakteryzuje je duża podatność magnetyczna) i łatwo się rozmagnesowują (mają małą pozostałość magnet.; namagnesowanie); należą do nich: żelazo armco, stal niskowęglowa, stal krzemowa, stopy żelaza z niklem (permalloy, supermalloy), żelaza z kobaltem (permendur, supermendur), żelaza z aluminium (alperm, alfer), żelaza z krzemem (sendust), niklu z kobaltem i żelazem (perminwar), ferryty (manganowo-cynkowe, niklowo-cynkowe), amorficzne stopy miękkie (żelaza lub kobaltu, a także żelaza i niklu z borem lub krzemem) oraz nanokrystaliczne stopy żelaza lub kobaltu; są stosowane w różnych działach elektrotechniki i elektroniki (m.in. do wyrobu rdzeni elektromagnesów, transformatorów, magnetowodów, przekaźników, rdzeni głowic magnetofonowych i magnetowidowych, urządzeń mikrofalowych); 2) materiały magnetycznie twarde (o szerokiej pętli histerezy), dające się namagnesować trwale — charakteryzuje je duża pozostałość magnet.; należą do nich stale węglowe (0,8–1,5% węgla) w stanie zahartowanym, stale chromowe, ferryty (barowe i strontowe), stopy żelaza z aluminium, niklem, kobaltem z domieszkami miedzi lub tytanu (alnico), stopy żelaza, kobaltu, wanadu oraz stopy i międzymetaliczne fazy (samar–kobalt, neodym–żelazo–bor); materiały magnetycznie twarde są używane do wyrobu magnesów trwałych; ważną grupę tych materiałów stanowią materiały przygotowane w specjalnej postaci, np. proszków magnet. (żelaza, tlenku żelaza, tlenku chromu, ferrytu barowego), umieszczonych w środowisku niemagnet., stosowane do wyrobu taśm i dysków magnetycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia