obróbka cieplno-magnetyczna
 
Encyklopedia PWN
obróbka cieplno-magnetyczna,
proces technol. zmieniający głównie magnet. właściwości stopów magnetycznie twardych (magnetyczne materiały) w stanie stałym przez wywołanie w nich zmian strukturalnych, będących efektem łącznego oddziaływania temperatury, czasu i pola magnetycznego;
w przypadku niektórych stali (zawierających powyżej 0,6% węgla) oddziaływanie pola magnet. podczas ich hartowania (ściślej podczas przemiany martenzytycznej) znacznie poprawia ich końcowe właściwości mechaniczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia