magnes
 
Encyklopedia PWN
magnes
[łac. < gr.],
magnes trwały,
element wykonany z materiału magnetycznie twardego (magnetyczne materiały) namagnesowany do stanu nasycenia;
stanowi źródło stałego pola magnet., które — w przeciwieństwie do pola elektromagnesu — utrzymuje się bez zasilania energią elektryczną. W m. rozróżnia się bieguny magnet.: północny (N) i południowy (S). W obwodach magnet. zadaniem m. jest wytwarzanie w szczelinie powietrznej (roboczej) pola magnet. o odpowiedniej gęstości energii, wyrażającej się iloczynem BH (B — indukcja magnet., H — natężenie pola magnet.) w 2. ćwiartce pętli histerezy (histereza). Wielkościami charakteryzującymi przydatność materiałów magnet. do wyrobu m. są: indukcja magnet. szczątkowa Br, koercja indukcji magnet. BHc oraz maks. osiągalna (w szczelinie m.) wartość (BH)max. Do wyrobu m. są stosowane: stopy alnico (duże Br, względnie małe BHc, a więc nieodporne na rozmagnesowanie, dobra stabilność temperaturowa (BH)max = 40–60 kJ/m3; drogie), ferryty zawierające bar lub stront (małe Br, duże BHc — odporne na rozmagnesowanie, (BH)max ≈ 30 kJ/m3), związki międzymetaliczne samaru z kobaltem (duże Br, bardzo duże BHc, (BH)max ≈ 240 kJ/m3, stabilne temperaturowo; bardzo drogie — stosowane w konstrukcjach zminiaturyzowanych i sprzęcie profesjonalnym), związki międzymetaliczne neodymu z żelazem i borem (największe Br i (BH)max ≈ 250–350 kJ/m3, bardzo duże BHc, mniej stabilne temperaturowo i tańsze od m. samarowo-kobaltowych, wymagają powłok antykorozyjnych). M. mogą być anizotropowe, uporządkowane magnetycznie, lub izotropowe; m. izotropowe charakteryzują się 2-krotnie mniejszą pozostałością magnet. i 4-krotnie mniejszym (BH)max, ale mogą być magnesowane w dowolnym kierunku (m. pierścieniowe — radialne, wielobiegunowe). M. ze stopu alnico są na ogół wykonywane przez odlewanie, pozostałe są formowane z proszków i spiekane. Formowanie, zwykle przez sprasowanie w formach (w przypadku m. anizotropowych w obecności zewn. pola magnet.), narzuca 1-osiową symetrię kształtów: pierścienie, walce, prostopadłościany itp. Wytwarza się również m. elastyczne, związane polimerami bądź gumą — metodą wtrysku (dowolne kształty) lub przez kalandrowanie (płyty, taśmy). M. mają rozmiary od kilku mm do kilkudziesięciu cm; są stosowane m.in. w silnikach i generatorach elektr., przyrządach pomiarowych, separatorach, uchwytach, stołach magnet., cyrkulatorach mikrofalowych, sprzęgłach, łożyskach, przekaźnikach, zamkach, przenośnikach, urządzeniach RTV, akceleratorach cząstek.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia