handel międzynarodowy
 
Encyklopedia PWN
handel międzynarodowy,
ekon. łączna wymiana towarów i usług grupy krajów lub wszystkich krajów świata (handel światowy) z ich wszystkimi zagranicznymi kontrahentami.
Wielkość oraz kierunki handlu międzynarodowego są rejestrowane w statystykach prowadzonych m.in. przez Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu, Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy; termin handel międzynarodowy jest często używany zamiennie z terminem handel zagraniczny, który stanowi jednak tylko element składowy handlu międzynarodowego; można mówić o handlu międzynarodowym ogółem, tj. łącznie o wszystkich towarach i usługach, a także o handlu międzynarodowym w dziedzinie poszczególnych grup towarów i usług; rozróżnia się więc np.: handel międzynarodowy towarami przemysłowymi, artykułami rolno-spożywczymi, surowcami, itp.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia