terms of trade
 
Encyklopedia PWN
terms of trade
[tə:rmz ow treıd; ang., ‘warunki wymiany’],
ekon.:
1) zmieniające się w czasie relacje między ceną towarów eksportowanych a ceną towarów importowanych przez dany kraj; jeśli ceny w eksporcie rosną szybciej lub spadają wolniej niż ceny w imporcie, to wskaźnik terms of trade jest korzystny;
2) relacja cen towarów przemysłowych i surowców oraz artykułów rolnych w handlu międzynarodowym.
Terms of trade mogą być obliczane w odniesieniu do obrotów całego handlu zagranicznego wielu lub wszystkich krajów, jednego kraju, jednego lub wielu podmiotów (kontrahentów) albo towarów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia