eklezjologia
 
Encyklopedia PWN
eklezjologia
[gr. ekklēsía ‘zgromadzenie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział teologii chrześcijańskiej zajmujący się naturą, genezą i strukturą Kościoła jako rzeczywistości boskiej i zarazem społecznej.
W aspekcie historycznym eklezjologia wykazuje, że Jezus Chrystus założył Kościół i nadał mu obecne przymioty (hierarchię, Urząd Nauczycielski, papieża, nieomylność); w aspekcie dogmatycznym eklezjologia przedstawia istotę, przymioty, cele i zadania Kościoła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia