synod
 
Encyklopedia PWN
synod
[gr.]:
1) w Kościele katolickim zebranie przedstawicieli duchowieństwa jednej diecezji (synod diecezjalny), biskupów jednej metropolii (synod prowincjonalny) lub biskupów całego kraju (synod plenarny) w celu omówienia spraw związanych z nauką Kościoła i jego działalnością; także stały organ doradczy papieża, zwany Synodem Biskupów;
2) w Kościołach prawosławnych (autokefalicznych) stała rada biskupów pod przewodnictwem zwierzchnika danego Kościoła;
3) w Kościołach protestanckich zgromadzenie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich, organ władzy ustawodawczej Kościoła w danym kraju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia