Chomiakow Aleksiej S.
 
Encyklopedia PWN
Chomiakow Aleksiej S., ur. 13 V 1804, Moskwa, zm. 5 X 1860, Tiernowskoje (gubernia kazańska),
ros. myśliciel, teolog prawosł., publicysta, poeta i dramaturg;
jeden z ideowych przywódców słowianofilów; w historiozofii głosił tezę o własnej drodze rozwojowej każdego narodu; zajmował się również krytyką filozofii G.W.F. Hegla; należał do moskiewskiej grupy poet. lubomudrów postulującej potrzebę stworzenia „poezji myśli” (wg założeń idei F.W.J. Schellinga); pisał liryki, wierszowane tragedie, prace hist., filoz. i teol.; uważany za ojca tzw. ros. renesansu myśli filoz. i teol. w XIX i XX w.; jego koncepcje eklezjologiczne i krytyka Kościołów katol. i protest. wpłynęły na rozwój prawosł. myśli teol. i jej powrót do Ojców Kościoła oraz własnej tradycji prawosławia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia