listy świętego Pawła
 
Encyklopedia PWN
listy świętego Pawła,
listy napisane przez najważniejszego misjonarza i teologa wczesnego chrześcijaństwa, świętego Pawła.
Listy były pisane w czasie podróży misyjnych św. Pawła i wysyłane z różnych miejsc do różnych gmin chrześc.: pierwszy — 1 List do Tesaloniczan, wysłany na przeł. 51 r. i 52 r. z Koryntu, ostatni — List do Efezjan, mógł powstać w Rzymie po 60 r., albo dopiero po 70 r. (jako dzieło jego ucznia). Obejmują one: 12 List do Tesaloniczan, 12 List do Koryntian, List do Filipian, List do Galatów, List do Rzymian, List do Kolosan, List do Filemona, List do Efezjan. W wydaniach Nowego Testamentu przyjęto stosować kolejność listów od najdłuższego do najkrótszego. Listy zawierają dużo informacji biogr. dotyczących św. Pawła (np. jego uwięzienia) oraz wiele danych na temat sytuacji gmin chrześc. we wschodniej części basenu M. Śródziemnego. Nade wszystko stanowią one przekaz myśli teologicznej św. Pawła, która stała się fundamentem odrębnych dziedzin teologii chrześc., takich jak: chrystologia, trynitologia, pneumatologia, eklezjologia i antropologia biblijna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia