Pakistan. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Pakistan. Nauka.
Główną instytucją nauk. w Pakistanie jest Pakistańska Akad. Nauk w Islamabadzie (zał. 1953); działa Pakistańska Akad. Literatury (zał. 1976) zajmująca się humanistyką oraz 46 specjalistycznych ogólnokrajowych towarzystw nauk. i 4 stanowe towarzystwa nauk. o charakterze akademii. Badaniami nauk. zarządza Minist. Nauki i Kultury Pakistanu; organem doradczym rządu w sprawach nauki jest Pakistańska Rada Nauki i Techniki (powoływana od 1961), która planuje i nadzoruje badania nauk. uznane za ważne dla rozwoju kraju; badaniami tymi kieruje Pakistańska Rada Badań Nauk Stosowanych i Przem., stanowiąca centrum badań nauk., któremu podlega 12 dużych ośr. nauk. z zakresu nauk fiz.-chem. i techn.; w dziedzinie nauk techn. szczególną rolę w Pakistanie odgrywa Pakistańska Komisja Energii Atom. w Islamabadzie (zał. 1956), której podlega 9 tajnych ośr. (buduje się w nich reaktory jądr.). Ponadto w Pakistanie działa 26 państw. przem. instytutów badawczych i kilkadziesiąt prywatnych przem. ośr. badawczych. W Pakistanie istnieje 14 uniw. i 7 politechnik, z których najważniejszymi są: uniw. (zał. 1882) i politechnika (zał. 1961) w Lahaur, uniw. w Hajdarabadzie (zał. 1947 w Karaczi, przeniesiony 1951), uniw. w Fajsalabadzie (zał. 1909) oraz uniw. w Rawalpindi (zał. 1965).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia