Pakistan. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Pakistan. Ustrój polityczny.
Zgodnie ze znowelizowaną w 1973 konstytucją Pakistan jest republiką muzułmańską. Na czele państwa stoi prezydent, wybierany na okres 5-letni przez członków parlamentu oraz zgromadzeń prowincji. Organem władzy ustawodawczej jest 2-izbowy parlament, składający się z 342-osobowej izby niższej — Zgromadzenia Narodowego (272 deputowanych wybieranych w głosowaniu powszechnym, 60 kobiet, 10 przedstawicieli mniejszości religijnych) oraz Senatu (100 przedstawicieli zgromadzeń prowincjonalnych). Premiera powołuje Zgromadzenie Narodowe. Zarówno premier, jak i prezydent muszą być wyznawcami islamu. W skład władzy sądowniczej wchodzą: Sąd Najwyższy i sądy prowincji, nadzorujące sądy okręgowe, które zajmują się sprawami cywilnymi, oraz sądy karne. Federalny Sąd Szari’atu nadzoruje stosowanie prawa religijnego przez sądy niższych instancji. 15 X 1999 wszedł w życie tzw. Tymczasowy Porządek Konstytucyjny, zawieszający działanie niektórych artykułów konstytucji oraz przyznający szerokie uprawnienia ustawodawcze i wykonawcze Naczelnemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia