Pakistan. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Pakistan. Środki przekazu.
Prasa. W Pakistanie ukazuje się 177 dzienników, 368 pism wychodzących 2 razy w tygodniu i tygodników, 126 dwutygodników, 776 miesięczników oraz 374 kwartalniki (1988). W 1836 ukazał się pierwszy dziennik w języku urdu, w którym wydaje się obecnie 800 tytułów prasowych. Od 1947 zaczęła ukazywać się prasa w języku ang., wcześniej wyd. w Indiach. Prasa w Pakistanie jest wyd. przez koncerny prasowe, m.in. Dżang Publications, Nawa-i-Waqt Group, National Press Trust. Wśród dzienników największy nakład (750 tys. — 1993) ma niezależny „Dżang”, drukowany w języku urdu, ukazujący się od 1947 w Karaczi (zał. 1942 w Delhi) oraz w Rawalpindi, Kwecie i Lahaur; drugim pod względem popularności i wielkości nakładu jest „Nawa-i-Waqt”/ „Voice of Time”, ukazujący się od 1940 w językach urdu i ang. w Lahaur, Rawalpindi i Multanie w łącznym nakładzie 400 tys. (1993). Wśród czasopism największy nakład ma ilustrowany tygodnik rodzinny „Akhbar-e-Jehan”, wyd. od 1967 w Karaczi w języku urdu, oraz ilustrowany tygodnik sił zbrojnych „Hilal”, wyd. od 1951 w Rawalpindi w języku urdu (80 tys. — 1993).
Agencje prasowe: Associated Press of Pakistan (APP), zał. 1947 w Islamabadzie, od 1961 agencja rządowa; Independent News of Pakistan, zał. 1991 w Islamabadzie, wydająca serwis w języku urdu; Pakistan Press International (PPI), zał. 1956 w Karaczi jako Pakistan Press Association (PPA), agencja prywatna; United Press of Pakistan Ltd (UPP), zał. 1949 w Karaczi, agencja prywatna.
Radio i telewizja. Radio jest zarządzane przez Pakistan Broadcasting Corporation, zał. 1947 jako Radio Pakistan w Islamabadzie; nadaje 270 godz. serwisu krajowego dziennie w 20 językach, 20 godz. serwisu zagr. w 15 językach oraz 10 godz. wiadomości ze świata w 2 językach; sieć nadawcza jest rozmieszczona w 18 miastach. Telewizją publiczną zarządza Pakistan Television Corporation Ltd (zał. 1967 w Islamabadzie). Funkcjonuje też prywatna sieć telew. People's Television Network (zał. 1990), która nadaje 12 godz. programu dziennie (łącznie z retransmisjami CNN).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia