Islandia. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Islandia. Gospodarka.
Produkt krajowy brutto Islandii wg parytetu siły nabywczej wyniósł 2007 — 39,4 tys. dolarów USA, w przeliczeniu na 1 mieszkańca; rezerwy złota wynosiły — 49 tys. uncji, dewizowe 392 mln dolarów USA; podstawą gospodarki jest rybołówstwo.
Przemysł. Z gałęzi przemysłu przetwórczego najlepiej rozwinięte są: przemysł rybny, mięsny, mleczarski, włók., odzież., chem. oraz hutnictwo aluminium i produkcja statków rybackich. Produkcja energii elektrycznej (83% w elektrowniach wodnych) wyniosła 2004 — 8,6 mld kW·h; do celów gosp., ogrzewania mieszkań i szklarni warzywniczych są wykorzystywane gejzery (elektrownie geotermiczne). Głównymi odbiorcami są: przemysł (w 80% hutnictwo aluminium) i gospodarstwa domowe.
Rolnictwo. Podstawą rolnictwa jest hodowla owiec, bydła oraz drobiu; grunty orne stanowią zaledwie 0,1% pow. kraju, łąki i pastwiska — 22,7%; uprawia się gł. ziemniaki i rzepę, w szklarniach i inspektach — warzywa (gł. pomidory, ogórki).
Turystyka. Islandię odwiedza ok. 1 mln turystów zagr. rocznie, gł. z Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. W 2004 wpływy z turystyki wyniosły 372 mln dol. USA.
Transport i łączność. Brak linii kol.; rozwinięty transport samoch., lotn. i żegluga przybrzeżna; długość dróg krajowych — 13 tys. km (2005), ponadto ok. 13 tys. dróg podrzędnych (górskich i in.); w użytkowaniu było 159 tys. samochodów osobowych (2000) i ok. 20 tys. ciężarowych. Nośność mor. floty handl. wynosiła 233 tys. BRT (2005); największym portem mor. jest Reykjavík; lotn. — Keflavík (położony na wybrzeżu, na południowy zachód od Reykjavík). Zarejestrowanych jest 190 tys. abonentów telefonicznych (2004); w użytkowaniu 290 tys. telefonów komórkowych.
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 3,2 mld dol. USA (2005), importu — 4,6 mld dol. USA; Islandia eksportuje ryby i ich przetwory (70% wartości wywozu) oraz aluminium i skóry, importuje artykuły przem. i dobra konsumpcyjne, środki transportu, żywność, odzież, paliwa; gł. partnerzy handl.: Niemcy, W. Brytania, Holandia, Szwecja.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Skaftafell Park Narodowy, krajobraz moreny dennej z wytopiskami (Islandia)fot. T. Kniołek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Thorshavn (Wyspy Owcze) .fot. S. Kulczyk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia