Islandia. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Islandia. Polityka społeczna.
Realizowana w Islandii obejmuje swym zakresem zabezpieczenie społ., opiekę zdrowotną, politykę oświatową. W ramach zabezpieczenia społecznego są wypłacane zasiłki dla ludzi starych, rodzinne, macierzyńskie, wdowie, dla bezrobotnych, renty inwalidzkie oraz emerytury. Składki ubezpieczeniowe na powyższe cele są obowiązkowe. Wydatki na zabezpieczenie społ. 1998 wyniosły 23,7% wydatków budżetowych. Opieka zdrowotna jest finansowana przez rząd centralny i władze lokalne. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe; leczenie szpitalne jest bezpłatne, a inne usługi med. — bardzo tanie; opieka stomatologiczna dla dzieci w wieku 6–15 lat jest bezpłatna, a dla osób starych i dzieci w wieku 3–5 lat — płatna w 50%. Islandia ma jeden z najwyższych standardów publicznej opieki zdrowotnej w świecie. Wydatki na ochronę zdrowia 1998 stanowiły 23,3% wydatków budżetowych. Oświata jest bezpłatna i obowiązkowa dla dzieci w wieku 7–15 lat; nauka w szkole podstawowej trwa 6 lat; szkoły średnie są również 7-letnie, ale 2-stopniowe (3+4 lata). Z budżetu przeznacza się ok. 5% na oświatę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia