Islandia. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Islandia. Ludność.
Islandczycy (potomkowie Norwegów) stanowią 94% ludności, ponadto Duńczycy, Amerykanie, Szwedzi, Niemcy. Islandię charakteryzuje szybki i stały wzrost liczby ludności oraz duży udział dzieci poniżej 15 lat w ogólnej liczbie mieszkańców — 22% (2006), będący wynikiem wysokiego (w skali Europy) przyrostu naturalnego: 1998 — 11,7‰, 2006 — 6,9‰. Średnia gęstość zaludnienia — 3 mieszk. na 1 km2, jest najniższa w Europie; większość ludności skupia się w południowo-zachodniej części wyspy oraz wzdłuż wybrzeży i w dolinach rzek; 94% mieszkańców Islandii żyje w miastach, zespół miejski Reykjavík skupia ok. 60% ogółu ludności. Oficjalną religią jest protestantyzm (luteranizm), który wyznaje 91% mieszkańców, katolicy stanowią 2% ludności. Najwięcej osób jest zatrudnionych w usługach (71,4%), a następnie w przemyśle (18,3%), rolnictwie i rybołówstwie (10,3%).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Thorshavn (Wyspy Owcze) .fot. S. Kulczyk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia