Islandia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Islandia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z obowiązującą konstytucją z 1944 (nowelizowana 1984 i 1991) Islandia jest republiką, z prezydentem jako głową państwa, wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich na 4-letnią kadencję. Rzeczywiste kompetencje prezydenta są ograniczone. Głównym podmiotem władzy ustawodawczej jest 1-izbowy parlament, Althing, który liczy 63 deputowanych wybieranych na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych, wg systemu proporcjonalnego. Władzę wykonawczą sprawuje rząd; premiera i ministrów powołuje i odwołuje prezydent, ale rząd musi posiadać zaufanie parlamentu, przed którym ponosi odpowiedzialność polityczną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia