Islandia. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Islandia. Nauka.
Główną instytucją nauk. Islandii jest Isl. Tow. Nauk. (zał. 1918), korporacja uczonych, o charakterze honorowym; agencją rządową ds. nauki jest Nar. Rada Badań Nauk., która koordynuje i finansuje badania stosowane prowadzone w 5 inst. i ośr. w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa, budownictwa okrętowego i lądowego oraz elektroniki i informatyki; badania podstawowe prowadzi jedyny isl. uniw. w Reykjavíku (zał. 1911).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia