Iran. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Iran. Polityka społeczna.
Zgodnie z art. 29 konstytucji z 1979, zabezpieczenie społeczne obejmujące ubezpieczenia na wypadek choroby, bezrobocia i emerytury jest zagwarantowane dla wszystkich obywateli. Polityka oświatowa. Oficjalnie obowiązkiem nauczania są objęte dzieci między 6 i 10 rokiem życia, ale nie jest on realizowany w regionach wiejskich. Nauczanie w szkole podstawowej jest bezpłatne i trwa 5 lat (od 6 do 10 roku życia). Nauka w szkole średniej trwa 7 lat i odbywa się w 2 cyklach — 3-letnim i 4-letnim. W Iranie jest bardzo wysoki odsetek analfabetów (ok. 28%), mimo że na oświatę przeznacza się rocznie ok. 4% PKB.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia