Iran. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Iran. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1979 (modyfikowaną 1989) Iran jest republiką islamską. Najwyższy autorytet i władzę w państwie ma przywódca religijno-polityczny, którym musi być wysoko utytułowany teolog muzułmański. Głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowe Muzułmańskie Zgromadzenie Konsultatywne — 290 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata (z tego 5 miejsc jest zarezerwowanych dla uznanych mniejszości religijnych: 3 chrześcijan, 1 zaratusztrianin, 1 żyd). Nad zgodnością ustaw z prawem islamu czuwa 12-osobowa Rada Strażników Rewolucji. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi prezydent. Partii politycznych oficjalnie nie ma. Istniejące są nielegalne i działają przeważnie na emigracji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia