Einsatzgruppen
 
Encyklopedia PWN
Einsatzgruppen
[inzacgrupn]
(EG),
grupy operacyjne wydzielone z SD (Sicherheitdienst) i niem. policji bezpieczeństwa (Sipo); utworzone 1941 bezpośrednio po agresji na ZSRR, przeznaczone do mordowania na okupowanych obszarach ZSRR Żydów, Cyganów i jeńców — czł. partii komunist.;
składały się z żołnierzy SS, funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa (SD), policji kryminalnej (Kripo), policji porządkowej (Ordpolizei) i Gestapo; zamordowały ok. 700 tys.–1 mln osób; termin EG był również używany do określania grup operacyjnych niem. policji i służby bezpieczeństwa mordujących ludność w innych okupowanych krajach eur. (1939 w Polsce dokonywały masowych aresztowań i rozstrzelań na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce); 1947–48 część dowództwa EG została osądzona przez Amer. Trybunał Wojsk. w Norymberdze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia