SD
 
Encyklopedia PWN
SD, Sicherheitsdienst des Reichsführer SS, Służba Bezpieczeństwa Reichsführera SS,
formacja wywiadu polit. NSDAP, utworzona 1931 (nazwa od 1933) przez R. Heydricha w ramach SS;
inwigilowała obywateli, zwłaszcza ich kontakty zagraniczne, organizowała prowokacje polit.; od 1939 włączona do aparatu państw. Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy; wzrost wpływów polit. w czasie wojny, udział w tworzeniu Einsatzgruppen; II 1944 przejęcie gł. funkcji wywiadu wojsk. (Abwehra); za współudział w zbrodniach hitl. uznana przez Międzynar. Trybunał Wojsk. w Norymberdze za organizację przestępczą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia