Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy
 
Encyklopedia PWN
Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, niem. Reichssicherheitshauptamt Wymowa (RSHA Wymowa),
centrala państw. policji bezpieczeństwa III Rzeszy i służby bezpieczeństwa partii hitlerowskiej.
Jeden z dwunastu urzędów SS, utworzony 1939 z inicjatywy H. Himmlera w wyniku połączenia Gł. Urzędu SD z Gł. Urzędem Policji Bezpieczeństwa (kierującym od 1936 Gestapo i Kripo); do 1942 pod kierownictwem R. Heydricha, następnie E. Kaltenbrunnera; RSHA początkowo składał się z 6, od 1940 z 7 departamentów, m.in. departament III — wywiad wewn. SD, IV — policja polit. (Gestapo), V — policja kryminalna (Kripo), VI — wywiad zagr. (II 1944 przejął on część funkcji wywiadu wojsk. Abwehry), VII — sprawy ideologii; departamenty III, VI i VII wchodziły w skład SD, departamenty IV i V — Sipo (policji bezpieczeństwa); na ziemiach okupowanych grupy operacyjne (Einsatzgruppen) Sipo i SD prowadziły akcje wywiadowcze i represyjne, organizowały stały okupacyjny aparat policyjny RSHA — odpowiedzialny za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości dokonane w okresie II wojny światowej przez Niemcy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia