Chorwacja. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Chorwacja. Warunki naturalne.
Północną i wschodnią część Chorwacji zajmuje rozległa pagórkowata nizina (fragment Kotliny Panońskiej), zachodnią i południową — G. Dynarskie (rozwinięte formy krasowe); najwyższy szczyt Dinara (1830 m); wybrzeże silnie rozczłonkowane; liczne przybrzeżne wyspy, największe: Krk, Brač, Cres, Hvar, Pag, Korčula, Dugi Otok; klimat na wybrzeżu podzwrotnikowy śródziemnomor., w głębi kraju umiarkowany ciepły; gł. rz.: Drawa, Sawa z Kupą, Dunaj; w G. Dynarskich liczne zbiorniki podziemnych wód krasowych; ok. 35% pow. zajmują lasy — dębowe i bukowe w części północno-wschodniej, iglaste na obszarach górskich; na wybrzeżu zarośla typu makii; parki nar. (8 o łącznej pow. 994 km2), m.in.: Jezior Plitwickich (wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO), Mljet, Bisnjak, Paklenica, oraz 13 parków krajobrazowych.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Plitwickie, Jeziora, Park Narodowy (Chorwacja)fot. M. Wojdecka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Plitwickie Jeziora w Górach Dynarskich (Chorwacja)fot. M. i E. Wojdeccy/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia