Chorwacja. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Chorwacja. Środki przekazu.
Prasa. Wśród dzienników najwyższe nakłady osiągają: wieczorny dziennik „Večernji list” ukazujący się w Zagrzebiu (150 tys. egz., 2002); poranny dziennik „Slobodna Dalmacija”, zał. 1943, ukazujący się w Splicie (102 tys. egz.) oraz poranny dziennik „Novi list” ukazujący się w Rijece (60 tys. egz.). Wśród czasopism najwyższe nakłady osiąga tyg. „Globus”, zał. 1990 w Zagrzebiu (110 tys. egz.) oraz ilustrowany tyg. „Arena”, zał. 1957 w Zagrzebiu (135 tys. egz.). Agencje prasowe: Hrvatska Izvjestiteljska Novinska Agencija (HINA), zał. 1990 w Zagrzebiu; katol. agencja informacyjna Informativna Katolička Agencija (IKA), zał. 1994 w Zagrzebiu.
Radio i telewizja. Instytucją koordynujacą pracę radia i telewizji jest Hrvatska Radiotelevizija z siedzibą w Zagrzebiu. W Chorwacji działa państw. Hrvatskie Radio, zał. 1926 w Zagrzebiu, mające 3 ogólnokrajowe stacje oraz 7 stacji regionalnych (Sljeme, Osijek, Pula, Rijeka, Split, Zadar i Dubrownik); nadaje programy w języku chorwackim; ponadto działają 2 niezależne radiostacje: Radio 101 i Radio Baranja. Działa też ogólnokrajowa państw. stacja telew. — Hrvatska Televizija, zał. 1956, nadająca 3 programy w języku chorwackim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia