Chorwacja. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Chorwacja. Polityka społeczna.
Realizowana w Chorwacji polityka społeczna obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne. Emerytury i renty są wypłacane z Funduszu Emerytalnego, zasiłki zaś są finansowane z budżetu państwa; nakłady na zabezpieczenie społ. 1996 wynosiły 32,4% wydatków budżetowych.
Opieka zdrowotna. Państwową opieką zdrowotną są objęci wszyscy obywatele; nakłady na ochronę zdrowia 2000 stanowiły 27,5% wydatków budżetowych. Zarówno wydatki na zabezpieczenie społ., jak i na ochronę zdrowia są wspomagane przez Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych i Fundusz Emerytalny.
Polityka oświatowa. Przedszkola są bezpłatne i dostępne dla wszystkich dzieci w wieku 3–6 lat; korzysta z nich ok. 33% dzieci. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna dla dzieci w wieku 7–15 lat, od roku szkolnego 1995/96 trwa 4 lata; program szkolny jest realizowany także w językach mniejszości narodowych. Edukacja w państw. szkole średniej jest bezpłatna (działają także płatne szkoły prywatne) i trwa 8 lat; jest realizowana w dwóch 4-letnich cyklach; istnieją różne typy szkół średnich: ogólnokształcące, techn. i wyspecjalizowane w różnych zawodach. Nakłady na oświatę 1996 stanowiły 6,6% wydatków budżetowych. Odsetek analfabetów wynosi 2,4% czyli 87 tys. obywateli powyżej 15. roku życia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia