Chorwacja. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Chorwacja. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1990 Chorwacja jest republiką. Na jej czele stoi prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Chorwackiego Zgromadzenia Państwowego (od 100 do 160 członków, z mandatami zarezerwowanymi dla mniejszości i wychodźstwa), o kadencji 4-letniej. Władzę wykonawczą sprawuje rząd (premiera powołuje prezydent). Władza sądownicza należy do niezawisłych sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia