Azerbejdżan. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Azerbejdżan. Polityka społeczna.
Realizowana w Azerbejdżanie po zmianie systemu polityka społ. jest w trakcie przekształceń i obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne. Większość świadczeń socjalnych jest realizowana ze środków pozabudżetowych: Funduszu Emerytalnego, Funduszu Zatrudnionych i Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz z Funduszu Zabezpieczenia Społ., częściowo finansowanego z budżetu, a częściowo ze składek pracowników. Świadczenia te mają charakter powszechny i są to: emerytury, renty, zasiłki rodzinne, chorobowe, macierzyńskie, dla bezrobotnych, rekompensaty z tytułu podwyżek cen, ulgi podatkowe dla niektórych grup społecznych. Nakłady na zabezpieczenie społ. 2000 stanowiły 19,4% wydatków budżetowych. Opieka zdrowotna jest bezpłatna i są nią objęci wszyscy obywatele. Nakłady na ochronę zdrowia 2000 stanowiły 5,7% wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. Do pocz. lat 90. system oświaty był zintegrowany z systemem obowiązującym w ZSRR. Językiem wykładowym w szkołach szczebla podstawowego i średniego jest azerbejdżański, ale na wyższych uczelniach — rosyjski. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci między 6. a 17. rokiem życia. Nauka w szkole podstawowej trwa 3 lata, a w szkole średniej obejmuje 2 cykle: pięcioletni i dwuletni. Nakłady na oświatę 1996 wynosiły 4% wydatków budżetowych. Wydatki na zabezpieczenie społ. 2000 stanowiły 19,4%, a na ochronę zdrowia 5,7% wydatków budżetowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia